Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь

Тэхнічная інвентарызацыя нерухомай маёмасці

Законам Рэспублікі Беларусь ад 22 ліпеня 2002 года «Аб дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, праў на яе і здзелак з ёй» (далей – Закон аб дзяржаўнай рэгістрацыі) вызначана, што тэхнічная інвентарызацыя нерухомай маёмасці – гэта збор, устанаўленне і апрацоўка звестак аб наяўнасці, месцазнаходжанні, складзе, плошчы і другіх характарыстыках, стане, кошце нерухомай маёмасці на падставе вынікаў абследавання нерухомай маёмасці ў натуры. 

Пасля прыняцця Закона аб дзяржаўнай рэгістрацыі і Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 снежня 2002 г. № 603 «Аб стварэнні сістэмы дзяржаўных арганізацый па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, праў на яе і здзелак з ёй» у Рэспубліцы Беларусь была сфарміравана сістэма арганізацый па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, праў на яе і здзелак з ёй

1. Спецыяльна ўпаўнаважаны орган дзяржаўнага кіравання Рэспублікі Беларусь у галіне дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, праў на яе і здзелак з ёй – Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь (раней – Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь); 

2. Рэспубліканская арганізацыя па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, праў на яе і здзелак з ёй – навукова-вытворчае дзяржаўнае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Нацыянальнае кадастравае агенцтва» (220005 г. Мінск, зав. Чырваназоркавы, 12, тэл.: (8-017) 285-39-26); 

3. Тэрытарыяльныя арганізацыі па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, праў на яе і здзелак з ёй: 
  
У адпаведнасці з артыкулам 12 Закона аб дзяржаўнай рэгістрацыі спецыяльна ўпаўнаважаны орган дзяржаўнага кіравання ў галіне дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, праў на яе і здзелак з ёй (далей – спецыяльна ўпаўнаважаны орган дзяржаўнага кіравання) вызначае падставы прызначэння і парадку тэхнічнай інвентарызацыі нерухомай маёмасці, а таксама праверкі характарыстык нерухомай маёмасці пры ўчыненні рэгістрацыйных дзеянняў. 

У цяперашні час пытанні правядзення тэхнічнай інвентарызацыі і праверкі характарыстык нерухомай маёмасці ўрэгуляваны Інструкцыяй аб падставах прызначэння і парадку тэхнічнай інвентарызацыі нерухомай маёмасці, а таксама праверкі характарыстык нерухомай маёмасці пры ўчыненні рэгістрацыйных дзеянняў, зацверджанай пастановай Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь ад 24 сакавіка 2015 г. № 11 (далей — Інструкцыя № 11). 

Тэхнічная інвентарызацыя і праверка характарыстык нерухомай маёмасці на падставе артыкулаў 13 і 14 Закона аб дзяржаўнай рэгістрацыі ажыццяўляецца рэспубліканскай арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, праў на яе і здзелак з ёй і тэрытарыяльнымі арганізацыямі па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, праў на яе і здзелак з ёй і іх адасобленымі структурнымі падраздзяленнямі (далей – арганізацыі па дзяржаўнай рэгістрацыі). 

У адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь другія арганізацыі не надзелены правам праводзіць тэхнічную інвентарызацыю і праверку характарыстык аб'ектаў нерухомай маёмасці са складаннем тэхнічных пашпартоў на іх для мэт далейшай дзяржаўнай рэгістрацыі такіх аб'ектаў. 

Згодна пункту 3 Інструкцыі № 11 тэхнічная інвентарызацыя і праверка характарыстык праводзіцца ў дачыненні да наступных відаў аб'ектаў нерухомай маёмасці, размешчаных на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь: капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), за выключэннем разбураных (пашкоджаных); незавершаных закансерваваных і незакансерваваных капітальных пабудоў; ізаляваных жылых і нежылых памяшканняў; машынамесцаў. 

Згодна пункту 3 Інструкцыі № 11 заказчыкам правядзення тэхнічнай інвентарызацыі і праверкі характарыстык з'яўляецца ўласнік нерухомай маёмасці, уладальнік іншых праў у дачыненні да нерухомай маёмасці, кандыдат у праваўладальнікі, наймальнік аб'екта нерухомай маёмасці або яго часткі, жыллёва-эксплуатацыйная арганізацыя, якая ажыццяўляе абслугоўванне жылога дома, арганізацыя, якая ажыццяўляе ацэнку і рэалізацыю нерухомай маёмасці, звернутай у даход дзяржавы, заказчык будаўніцтва, забудоўшчык, таварыства ўласнікаў, арганізацыя грамадзян-забудоўшчыкаў, асоба, якой прадастаўляецца зямельны ўчастак на падставе рашэння аб будучым адабранні зямельнага ўчастка для дзяржаўных патрэб і зносе размешчаных на ім аб'ектаў нерухомай маёмасці, мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, судовы выканаўца. 

Тэхнічнай інвентарызацыі падлягаюць ізноў створаныя або ўтвораныя ў выніку рэканструкцыі аб'екты нерухомай маёмасці, а таксама аб'екты нерухомай маёмасці, тэхнічная інвентарызацыя якіх не праводзілася. 

Варта адзначыць, што тэхнічнай інвентарызацыі падлягаюць капітальныя пабудовы (будынкі, збудаванні), якія адпавядаюць вызначэнню тэрміна «капітальная пабудова» Закона аб дзяржаўнай рэгістрацыі і адзначаюцца сукупнасцю рыс, адлюстраваных у Інструкцыі № 11. 

Праверка характарыстык нерухомай маёмасці прадстаўляе сабой абследаванне фактычнага стану аб'ектаў нерухомай маёмасці і зверка адпаведнасці іх фактычнага стану з данымі інвентарнай справы адпаведнага аб'екта нерухомай маёмасці і данымі адзінага дзяржаўнага рэгістра нерухомай маёмасці, праў на яе і здзелак з ёй. 

Дакументы, якія прадастаўляюцца грамадзянамі для правядзення тэхнічнай інвентарызацыі або праверкі характарыстык нерухомай маёмасці (далей – тэхнічная інвентарызацыя), прыведзены ў пунктах 12 і 13 Інструкцыі № 11, юрыдычнымі асобамі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі – у пунктах 14 і 15 Інструкцыі № 11. 

Згодна пункту 37 Інструкцыі № 11 тэхнічная інвентарызацыя, праверка характарыстык, камісійнае абследаванне аб'ектаў нерухомай маёмасці да 1500 кв.м, у тым ліку плошчавых пабудоў плошчай да 1500 кв.м, а таксама лінейных пабудоў працягласцю да 1500 м, аб'ёмных пабудоў аб'ёмам да 5000 куб.м, вышынных пабудоў вышынёй да 100 м ажыццяўляюцца ў тэрмін не болей пятнаццаці рабочых дзён. 

Тэхнічная інвентарызацыя, праверка характарыстык, камісійнае абследаванне аб'ектаў тэхнічнай інвентарызацыі, плошча якіх перавышае 1500 кв.м, у тым ліку плошчавых пабудоў плошчай больш за 1500 кв.м, а таксама лінейных пабудоў працягласцю больш за 1500 м, аб'ёмных пабудоў аб'ёмам больш за 5000 куб.м, вышынных пабудоў вышынёй больш за 100 м ажыццяўляецца ў тэрмін, вызначаны ў дагаворы на выкананне работ арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі зыходзячы з мяркуемага аб'ёму і складанасці работ, нарматываў часу на іх правядзенне і тэрмінаў выканання абавязацельстваў, якія ўзнікаюць з дагавора на выкананне работ. 

Па выніках правядзення тэхнічнай інвентарызацыі і праверкі характарыстык на аб'екты нерухомай маёмасці састаўляюцца тэхнічныя пашпарты або ведамасці тэхнічных характарыстык. 

Тэхнічны пашпарт – гэта дакумент, які састаўляецца па выніках тэхнічнай інвентарызацыі або праверкі характарыстык нерухомай маёмасці і ўтрымлівае апісанне фактычнага стану аб'екта нерухомай маёмасці, звесткі аб плошчы і другіх яго характарыстыках, інвентарны нумар, адрас (месцазнаходжанне) і другія даныя аб аб'екце. 

Тэхнічны пашпарт з'яўляецца адным з дакументаў, якія прадастаўляюцца для ажыццяўлення дзяржаўнай рэгістрацыі стварэння або змянення нерухомай маёмасці. 

Ведамасць тэхнічных характарыстык нерухомай маёмасці – гэта дакумент, які састаўляецца па выніках тэхнічнай інвентарызацыі або праверкі характарыстык пабудаваных, а таксама змененых самавольна або ў парушэнне заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб'ектаў нерухомай маёмасці, які ўтрымлівае апісанне фактычнага стану аб'екта нерухомай маёмасці, звесткі аб плошчы і другіх яго характарыстыках, адрас (месцазнаходжанне) і другія даныя аб аб'екце. 

Ведамасці тэхнічных характарыстык выдаюцца для прадастаўлення ў мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы з мэтай прыняцця імі ў адпаведнасці з заканадаўствам рашэнняў у дачыненні да адпаведнага аб'екта нерухомай маёмасці. 

Пунктам 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 9 красавіка 2012 г. № 160 «Аб адраснай сістэме» вызначана, што Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь з'яўляецца ўладальнікам адраснай сістэмы, забяспечвае стварэнне і вядзенне рэестра адрасоў Рэспублікі Беларусь, вызначае парадак прысваення, змянення, спынення існавання адрасоў і ўнясення выпраўленняў у гэты рэестр, парадак сістэматычнага прысваення адрасоў, прадастаўлення інфармацыі з рэестра адрасоў Рэспублікі Беларусь, а таксама парадак доступу да яго інфармацыі. 

У цяперашні час Інструкцыяй аб парадку вядзення адраснай сістэмы, зацверджаная пастановай Дзяржкаммаёмасці ад 15 жніўня 2012 г. № 27, вызначаны парадак прысваення, змянення, спынення існавання адрасоў, урэгуляваны пытанні стварэння і вядзення рэестра адрасоў Рэспублікі Беларусь (далей – рэестр адрасоў), а таксама вызначаны парадак прадастаўлення інфармацыі з рэестра адрасоў і парадак доступу да інфармацыі рэестра адрасоў.