Настройкі
Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь

Крытэрыi ацэнкi ступенi рызыкi


Загад Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь ад 20 чэрвяня 2019 г. № 112 ”Аб змяненні загада Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь ад  15 лютага  2018 г. № 27“